Vypočítajte si svoju nemocenskú dávku

Na to, aby vznikol nárok na nemocenské, je jednou z podmienok dočasná pracovná neschopnosť (PN). V praxi to znamená, že zamestnanec musí navštíviť lekára, ktorý mu vydá potvrdenie o dočasnej PN, ktoré potom predloží zamestnávateľovi.

Nemocenská kalkulačka určí výšku nemocenskej dávky na základe počtu dní práceneschopnosti a výšky vašej hrubej mzdy.

Čo by vás mohlo zaujímať: