Daň v Rakúsku

Rakúsko otvorilo pracovný trh Slovensku až v roku 2011. Pracovné možnosti využilo okamžite množstvo Slovákov. V Rakúsku však pracovali predtým tisíce Slovákov.Priemerná ročná mzda v Rakúsku bola v roku 2008 približne 29 tisíc eur. V Rakúsku sa uplatňuje progresívne zdanenie príjmu. A to v rozsahu 0 až 50%. Toto znamená, že vyššie zárobky sú zdaňované vyššími daňovými sadzbami. Rakúsky daňový systém rozlišuje pôvod príjmu – poľnohospodárstvo, samostatná zárobková činnosť, obchodná a remeselná činnosť, zamestnanie.

Odvody v Rakúsku za zamestnanca (rovnako ako v prípade dane z príjmu) platí zamestnávateľ. Zamestnanec odvádza tieto odvody zo svojej hrubej mzdy: nemocenské poistenie (7,65 %), úrazové poistenie (1,4 %), poistenie v nezamestnanosti (6%), dôchodkové poistenie (22,8 %) – pre samostatne zárobkovo činné osoby je to iba 16,8%.

Viac informácií na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: