Daň v Holandsku

Holandsko patrí k zakladajúcich a najvyspelejším členom Európskej Únie. Krajina má vysoké HDP a priemerná mzda je vysoko nad priemerom Európskej Únie. Holandsko je členom Eurozóny.Holandsko, rovnako ako všetky západoeurópske krajiny EÚ, uplatňuje na svojich daňovníkov progresívne zdanenie príjmov. To znamená, že priame dane stúpajú s rastúcim príjmom. Prechod však nie je plynulý. Krajina uplatňuje niekoľko daňových pásiem. Odvody za zamestnanca odvádza zamestnávateľ, rovnako, ako je to v prípade dane zo mzdy, ktorá je preddavkom dane z príjmu.

V Holandsku sa platia dane z motorového vozidla, ktorých výška záleží od mnohých faktorov ako hmotnosť automobilu či druh paliva.

Zamestnanci sú v Holandsku vystavený aj mnohým miestnym poplatkom ako daň z nehnuteľnosti, daň zo psa, parkovacia daň, daň pre turistov, daň za kanalizáciu, poplatok za komunálne služby a tak ďalej.

Viac informácií na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: