Desatoro prečo vstúpiť do dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Vstúp do 2. piliera a získaj pre seba možnosť nadobudnutia svojej časti financií. Naspor si na dôchodok.

1. Príležitosť pre všetkých mladých ľudí do 35 rokov, ktorým už niekedy (kedykoľvek) vzniklo prvé dôchodkové poistenie, začať si sporiť na svoj dôchodok na svojom osobnom účte ak to nestihli.

2. Sporia si 4% z povinných odvodov na vlastnom dôchodkovom účte, peniaze zostanú stále ich majetkom a neplatíte nič navyše.

3. Majú možnosť zvýšiť si dôchodok aj dobrovoľnými príspevkami v akejkoľvek výške, z toho 2 % budú daňovo zvýhodnené.

4. Môžu súčasne sporiť aj v dvoch dôchodkových fondoch, z ktorých je jeden garantovaný alebo sporiť len v garantovanom fonde, dosahujú nadpriemernú výkonnosť a v zmiešanom a akciovom fonde.

5. Získajú neustálu kontrolu nad svojimi peniazmi, čo v štátnom prvom pilieri nemajú – tam úspory neexistujú.

6. Ich úspory neustále pracujú a v prípade úmrtia sú predmetom dedenia.

7. Z nasporených peňazí si môžu časť ihneď po odchode do dôchodku vybrať v hotovosti ( ide o čiastku, ktorá presiahne zákonom stanovenú minimálnu výšku úspor na doživotný dôchodok.

8. Do správcovskej spoločnosti patria už viac ako 500 000 klientov a spravujú úspory s miliónmi EUR.

9. Je vhodný pre všetkých, ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť pre svoje úspory.

10. Po roku 2016 sa budú ich povinné príspevky zvyšovať o 0,25 % ročne, až na 6%.

Zoznam dôchodkových správcovských spoločností

  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.

Neberte to na ľahkú váhu, čo môže byť vaše získajte na vašu stranu. Médiá skresľujú skutočnosti a samotnú realitu. Získajte svoje aktíva, kde je to možné. Možno sa dôchodku nedožijete ako tvrdia mnohí, ale za pokus to predsa len stojí. Už len pre naše deti a ich budúcnosť. Ako štát hospodári je na štáte ako hospodárime my s našimi peniazmi je len na nás. Málo sa hovorí a píše o možnostiach, ale práve na to sme tu. Aby sme pomohli. Finančný pomocník 123peniaze.sk.

Čo by vás mohlo zaujímať: