Cestovné poistenie alebo viete o európskom preukaze?

Blíži sa obdobie dovoleniek. Netreba zabúdať aj na nepríjemnosti, ktoré sa môžu v tomto čase vyskytnúť. Stačí nám v zahraničí európsky zdravotný preukaz alebo sa oplatí priplatiť za komerčné poistenie?

Európsky preukaz zdravotného poistenia

EPZP vydáva zdravotná poisťovňa bezplatne. Poistenec má nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ, v Srbsku, Nórsku, Švajčiarku, Lichtenštajnsku a na Islande.

Výhody :

 • Rozsah zdravotnej starostlivosti nie je finančne obmedzený,
 • nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti aj v prípade chronických ochorení,
 • je zadarmo.

Nevýhody :

 • Vo väčšine krajinách za zdravotnú starostlivosť dopláca poistenec, EPZP túto spoluúčasť nekryje,
 • nárok sa dá uplatniť len v zariadeniach, ktoré sú napojené na verejný systém zdravotného poistenia, neplatí v súkromných zariadeniach,
 • neplatí vo všetkých krajinách sveta,
 • nehradí náklady na prevoz na Slovensko.

Cestovné poistenie

EPZP kryje výdavky na zdravotnú starostlivosť takmer v celej Európe. Má význam uzatvárať komerčné cestovné poistenie v prípade strávenia dovolenky v európskych destináciách alebo na Slovensku? Určite áno.

Výhody

 • Kryje náklady na spoluúčasť,
 • územnú platnosť je možné dojednať podľa potreby aj na celom svete,
 • kryje náklady na zdravotnú starostlivosť aj v súkromných zariadeniach,
 • kryje náklady v prípade zásahu horskej služby na Slovensku aj v zahraničí,
 • možnosť pripoistenia rizikových športov,
 • prevoz poisteného do vlasti,
 • prevoz telesných pozostatkov do vlasti,
 • možnosť rôznych pripoistení (poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu),
 • asistenčné služby

Nevýhody

 • Limity krytia sú vo väčšine prípadov obmedzené,
 • nekryje náklady na liečbu chronických ochorení,
 • pozor na výluky (alkohol a pod.),

Najvyššie náklady na liečenie sú v USA, Kanade a Austrálii. Historicky najvyššie poistné plnenie, ktoré vyplácala slovenská poisťovňa bolo vo výške 366 000 € práve v USA, preto je dôležité skontrolovať limity krytia ešte pred uzatvorením zmluvy. Najlepším riešením je kombinácia európskeho zdravotného preukazu a cestovného poistenia. Otázku poistenia nie je dobré nechávať na poslednú chvíľu. Treba sa včas obrátiť na odborníka, ktorý vám vypracuje niekoľko ponúk, porovná jednotlivé krytia a upozorní na výluky vo viacerých poisťovniach. Ako vždy, aj tu platí, že najlacnejšie neznamená najlepšie.

Čo by vás mohlo zaujímať: