O Ing. Mária Hambálková

Zaoberám sa komplexnou analýzou finančného trhu na Slovensku. Mojou úlohou je vybrať najvýhodnejší finančný produkt, ktorý klient práve potrebuje. Bližšie info na www.business-education.sk.